18/10/2013

Xarxa d'Adoberies Històriques de Catalunya

Xarxa d'Adoberies Històriques de Catalunya
URL

Granollers, Igualada, Lleida, Tàrrega i Vic són municipis que conserven importants testimonis i restes patrimonials relacionades amb les adoberies antigues de caràcter històric, moltes convertides avui en museu, centre d'interpretació o espai patrimonial. La suma d'aquests espais patrimonials permet una lectura àmplia i molt completa de l'evolució del treball adober a Catalunya, des dels períodes preindustrials fins a l'època contemporània.
Alhora formen un conjunt d'un alt interès històric, patrimonial i turístic dins l'àmbit català, i cobreixen una àrea geogràfica àmplia, cosa que permet resseguir l'evolució del treball de la pell a Catalunya, des de ponent fins a llevant i del segle XIII al XX .
La importància de les restes que es conserven ha impulsat la creació de la Xarxa d'Adoberies Històriques de Catalunya, que integra cadascun dels espais conservats i vetlla per millorar-ne la conservació, l'estudi, la investigació, la documentació i la difusió.

04/10/2013

"English Medieval leatherwork" by Russell (1939)

Russel, Janet; "English Medieval leatherwork", The Archaeological Journal 96 (1939) 132-141
PDF